Freshman Boys Basketball Game Against Valpo

Chloe Hardesty, LCTV Staff

https://www.youtube.com/watch?v=ZMbb9yFLJW8