Freshman Boys Basketball Game Against Valpo

Chloe Hardesty, LCTV Staff