Freshman Girls Basketball vs. Valpo

Chloe Hardesty, LCTV Staff