Students take on the Bulls 2022-2023 season!!!

Eniola Oladeinde, LCTV Staff